Sənaye Xəbərləri

Sinklənmiş poladın texniki tələbləri

2022-01-22
1. Marka və kimyəvi tərkibiï¼sinklənmiş polad)
Sinklənmiş polad boru üçün poladın dərəcəsi və kimyəvi tərkibi GB 3092-də göstərilən qara boru üçün poladın dərəcəsi və kimyəvi tərkibinə uyğun olmalıdır.

2. İstehsal üsulu(sinklənmiş polad)
Qara borunun istehsal üsulu (soba qaynağı və ya elektrik qaynağı) istehsalçı tərəfindən seçilməlidir. Sinklənmə üçün isti daldırma sinkləmə üsulu qəbul edilməlidir.

3. İp və boru birləşməsi(sinklənmiş polad)
a: İplərlə gətirilən sinklənmiş polad borular üçün saplar sinklənmədən sonra çevrilməlidir. İp Yb 822-yə uyğun olmalıdır.
b: Polad boru birləşmələri Yb 238-ə uyğun olmalıdır; Dəyişən çuqun boru birləşmələri Yb 230-a uyğun olmalıdır.

4. Mexanik xassələr Sinklənmədən əvvəl polad boruların mexaniki xüsusiyyətləri GB 3092 müddəalarına uyğun olmalıdır.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept