Sənaye Xəbərləri

Sinklənmiş polad nədir?

2022-06-17
Sinklənmiş Poladpolad və ya dəmirin səthinə sink örtüyünün əlavə edilməsi prosesidir. Sink qurbanlıq örtük rolunu oynadığından, əsas poladı və ya dəmiri qoruyur, beləliklə, metal komponentlərin ömrünü uzadır.

Sinklənmiş polad bir neçə yolla edilə bilən mürəkkəb bir prosesdir. Sinklənmənin müxtəlif formaları mövcuddur, o cümlədən isti daldırma sinkləmə və isti diffuziya sinkləmə və bu dəyişikliklərin üstünlükləri və mənfi cəhətləri var. Buna görə də, bir prototipləşdirmə və ya istehsal layihəsinə daxil etməzdən əvvəl sinklənmənin müxtəlif formalarını başa düşmək faydalıdır.

Sinklənmiş Poladmetal düşündüyünüzdən daha çox yayılmışdır. Tikinti çərçivələri, metal skamyalar, eyvanlar, nərdivanlar və yanğın nərdivanları kimi konstruksiyalar daha uzun ömür və kifayət qədər korroziya və zədələrdən qorunmaq üçün sinklənmiş metaldan hazırlana bilər. Digər nümunələri avtomobil hissələri və məişət texnikasında tapmaq olar.

Bundan əlavə, sinklənmiş polad və sinklənmiş dəmir təbəqə metal emalından CNC emalına qədər müxtəlif istehsal proseslərində istifadə edilə bilər ki, bu da onu istehsalda dominant proses halına gətirir.