Sənaye Xəbərləri

Sinklənmiş poladın texniki tələbləri(1)

2021-12-16
1. Marka və kimyəvi tərkibi(sinklənmiş polad)
Sinklənmiş polad boru üçün poladın keyfiyyəti və kimyəvi tərkibi GB 3092-də göstərilən qara boru üçün poladın dərəcəsi və kimyəvi tərkibinə uyğun olmalıdır.

2. İstehsal üsulu(sinklənmiş polad)
Qara borunun istehsal üsulu (soba qaynağı və ya elektrik qaynağı) istehsalçı tərəfindən seçilməlidir. Sinklənmə üçün isti daldırma sinkləmə üsulu qəbul edilməlidir.

3. İp və boru birləşməsi(sinklənmiş polad)
a: İplərlə gətirilən sinklənmiş polad borular üçün saplar sinklənmədən sonra çevrilməlidir. İp Yb 822-yə uyğun olmalıdır.
b: Polad boru birləşmələri Yb 238-ə uyğun olmalıdır; Dəyişən çuqun boru birləşmələri Yb 230-a uyğun olmalıdır.

4. Mexaniki xassələri Sinklənmədən əvvəl polad boruların mexaniki xüsusiyyətləri GB 3092 (sinklənmiş polad) müddəalarına uyğun olmalıdır.

5. Sinklənmiş örtüyün vahidliyi sinklənmiş polad borular sinklənmiş örtünün vahidliyi üçün yoxlanılmalıdır. Polad boru nümunəsi davamlı olaraq 5 dəfə mis sulfat məhluluna batırılmalıdır və qırmızıya çevrilməməlidir (mis örtük rəngi).